Monopolie

Monopolie is een leuk en strategisch spel dat met ten minste 2 en maximaal 8 personen gespeeld kan worden. Je kan Monopolie bereiken in het spel op diverse gebieden zoals in landen, transportmiddellen en bedrijven. Als je Monopolie hebt bereikt in het spel betekent het wel niet dat je gewonnen hebt. De bedoeling is natuurlijk wel om zoveel als mogelijk eigendommen op te kopen. Echter is de speler die overblijft, nadat de andere spelers falliet raken, de winnaar.

Monopolie in landen

Je bent pas een monopolist in landen als je eigenaar bent van alle landen in een kleur groep. Bijvoorbeeld: Suriname, Guyana en Frans-Guyana behoren allemaal tot de landen in de kleurgroep “orange”. Als jij al deze landen tot jouw eigendom maakt, verdubbelt de rente van elk land. Als Suriname bij wijze van spreken onder normale omstandigheden €0.20M. (€200.000) aan rente opleverde, dan wordt het bedrag nu €0.40 M. (€400.000) indien Guyana en Frans-Guyana ook van jou toebehoren.

Monopolie in transportmiddellen

Er zijn in totaal vier transportmiddelen aanwezig in dit spel. Als j hier Monopolie bereikt hebt, is het ook te merken aan de rente dat aan jou verschuldigd is. Voor elk transportmiddel dat je in jouw bezit hebt, wordt de rente verdubbeld. Verdien je bijvoorbeeld €0.50M aan de rente voor een van deze transportmiddelen, dan wordt het rente bedrag nu in totaal €4.00 M voor alle vier transportmiddelen. In dit vak kunnen er geen huizen of hotels gebouwd worden, maar de voordelen verkregen uit de rente maakt het al helemaal goed.

Monopolie in bedrijven

Het is zeer voordelig om de eigenaar te zijn van de bedrijven in Monopolie. Hoewel er slechts 2 (twee) bedrijven in het spel aanwezig zijn, is er toch veel geld te maken aan rente voor door deze bedrijven. Dit omdat er een vaste regel bestaat voor de eigenaren van de bedrijven. De rente wordt dan als volg berekent €0.10M x het nummer dat gerold is. Ben je eigenaar van beide bedrijven dan wordt de rente dat aan jou verschuldigd is gewoon het dubbele daarvan. Let wel op dat er bij deze vakken net als bij de transportmiddelen geen huizen of hotels gebouwd kunnen worden.

Om in het bezit te komen van een eigendom kan dat door middel van een “ruilhandel” toe te passen in de vorm van geld of een ander eigendom. Andere spelers in het spel zullen ook willen ruilen, maar het hangt natuurlijk geheel van jou af als je een aanbod accepteert, afwijst of een ander bod voorstelt.

 

Huizen en Hotels

Over huizen en hotels gesproken, bestaat de mogelijkheid tot het bouwen van een van de twee pas wanneer je een Monopolie hebt op landen. Zoals reeds vermeld kan dat niet op vakken van transportmiddelen en- bedrijven. Deze kunnen slechts op landen gebouwd worden. Dit betekent dat de rente automatisch gaat toenemen als er huizen of hotels op een van de vakken komt te staan. Wat de prijzen van deze huizen en hotels betreffen, hangt helemaal van dat land af. De prijzen zijn allemaal uniek voor elk land.

Copyright lirascenarioprijs.nl 2015